Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH, NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

FE IS RGB-FEFE IS RGB-ue 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Na realizację Projektu nr POIS.02.01.00-00-0025/16 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. (MWiK) uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0025/16-00 z dnia 29.03.2017 r

 

Wartość Projektu – ok. 258 mln zł.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 154,8 mln zł.

Planowany termin realizacji Projektu: 2017 r. – 2021 r.

 


II. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych – minimalizacja podtopień budynków i zalania ulic, umożliwienie retencjonowania wody i wykorzystania jej w okresach suchych.

Efekty rzeczowe

 •    długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 14 km,
 •    długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 90 km,
 •    liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) – 81 szt.,
 •    powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych – 29,5 km2.

Efekty ekologiczne

 •    liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt.
 •    objętość retencjonowanej wody – 36.900 m3.

III.   ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w  26 zlewniach wód deszczowych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli/dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, Jachcice, Piaski, Osowa Góra, Kapuściska, Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, Biedaszkowo.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

 •    budowę kanałów deszczowych,
 •    budowę zbiorników retencyjnych przepływowych,
 •    budowę zbiorników ze skrzynek rozsączających,
 •    budowę podczyszczalni ścieków deszczowych oraz wylotów do odbiorników,
 •    budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych,
 •    przebudowę kanałów deszczowych polegającą m.in. na zamontowaniu dławień, zabudowie klap zwrotnych czy zasuw kanałowych itp. (w celu regulacji pracy układu),
 •    renowację istniejących kanałów deszczowych.

IV.   REALIZACJA PROJEKTU

Zakres Projektu obejmuje dwa zadania:

 

1.   „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

 

W dniu 30 października 2018r. zawarto umowę.

 

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/1,2,3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Część 1, Część 2, Część 3”

Wykonawca: IDS-BUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, DIM CONSTRUCTION Spółka z o.o. z siedzibą  w Warszawie

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz przebudowy istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorników retencyjnych szczelnych,
 • Zbiorników retencyjnych ze skrzynek rozsączających,
 • Oczyszczalni wód opadowych i roztopowych,
 • Wylotów do odbiorników,
 • Kanałów deszczowych

 

2.   „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”

 

W dniu 19 czerwca 2018 r. zawarto dwie umowy.

 

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-0025/16 – 04/1,3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 1, Część 3.”

Wykonawca: Teco Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polaqua Spółka z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje renowację ok. 60,8 km kanałów deszczowych.

 

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-0025/16 – 04/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 2.”

Wykonawca: Blejkan Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, Terlan Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Mazur Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje renowację ok. 29,4 km kanałów deszczowych.

 

 

 

 

 

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko) opracowało i udostępniło mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci