Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

DRUKI DO POBRANIA

Poniżej zamieszczone są wszystkie druki, które można pobrać z naszej strony. Każda "sprawa" opisana jest tutaj

Załączniki:
Pobierz plik (img20201215_13553953.pdf)Oświadczenie w zakresie zapotrzebowania wody710 Kb
Pobierz plik (Wniosek o rozłożenie należności na raty Dział Windykacji.pdf)wniosek o rozłożenienależności na raty150 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zmianę terminu zapłaty-Dział Windykacji.pdf)wniosek o zmianę terminu zapłaty152 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych - gospodarstwa domowe.pdf)Oświadczenie z zakresie odprowadzania wód opadowych - gospodarstwa domowe149 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych - pozostali .pdf)Oświadczenie z zakresie odprowadzania wód opadowych - pozostali klienci113 Kb
Pobierz plik (Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i wykonania podłącze~.pdf)Zlecenie odb. przyłącza kan. deszczowej i wykonanie podłączenia do kan. deszcz.170 Kb
Pobierz plik (Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza wodociągowego.pdf)Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza wodociągowego.pdf156 Kb
Pobierz plik (Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza kanalizacyjnego sanitarne~.pdf)Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza kanalizacyjnego sanitarne~.pdf162 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zmianę maksymalnego zapotrzebowania na wodę ścieki.pdf)Wniosek o zmianę maksymalnego zapotrzebowania na wodę ścieki.pdf239 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego.pdf)Wniosek o zamontowanie wodomierza równorzędnego.pdf156 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.pdf)Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.pdf151 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe.pdf)Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierze lokalowe.pdf154 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf)Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf185 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf)Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf186 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków na przeniesienie wodomierza.pdf)Wniosek o wydanie warunków na przeniesienie wodomierza.pdf151 Kb
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie projektu.pdf)Wniosek o uzgodnienie projektu.pdf151 Kb
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie lokalizacji.pdf)Wniosek o uzgodnienie lokalizacji.pdf147 Kb
Pobierz plik (Wniosek o przyjęcie przyłącza do odpłatnej eksploatacji.pdf)Wniosek o przyjęcie przyłącza do odpłatnej eksploatacji.pdf156 Kb
Pobierz plik (Wniosek o ponowne uruchomienie przyłącza.pdf)Wniosek o ponowne uruchomienie przyłącza.pdf146 Kb
Pobierz plik (Wniosek o podanie informacji.pdf)Wniosek o podanie informacji.pdf151 Kb
Pobierz plik (Wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków.pdf)Wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków.pdf152 Kb
Pobierz plik (Wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych.pdf)Wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierzy lokalowych.pdf152 Kb
Pobierz plik (Wniosek o naniesienie sieci.pdf)Wniosek o naniesienie sieci.pdf147 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy.pdf)Wniosek o zawarcie umowy199 Kb
Pobierz plik (wzór umowy.pdf)wzór umowy175 Kb
Pobierz plik (Zgłoszenie zmiany adresu.pdf)Zgłoszenie zmiany adresu.271 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości lokalu.pdf)Zawiadomienie o utracie tytułu prawnego do nieruchomości/lokalu.274 Kb
Pobierz plik (Wytyczne montażu wodomierzy ogrodowych.pdf)Wytyczne montażu wodomierzy ogrodowych.252 Kb
Pobierz plik (Wniosek o rozwiązanie umowy.pdf)Wniosek o rozwiązanie umowy.270 Kb