Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Ujęcia wody "Las Gdański"

STACJA WODOCIĄGOWA "LAS GDAŃSKI" 

Ujęcie wody "Las Gdański" (schemat) jest ujęciem czerpiącym wodę z zasobów podziemnych zgromadzonych w warstwie wodonośnej. W roku 2003 zakończona została jego modernizacja. Zbudowane zostały nowe zbiorniki wody czystej, zbudowano nową stacje uzdatniania wody, zmodernizowano pompownię III stopnia. Całość została zautomatyzowana, a pracą ujęcia kierować można z jednego komputera. las gdanski

Pompownia I stopnia
Pod tą nazwą ukryty jest układ studni głębinowych pompujących wodę do stacji uzdatniania wody. Czternaście z tych studni są to odwierty kredowe, których głębokość dochodzi do 360m, sześć studni to odwierty czwartorzędowe, których głębokość dochodzi do 80m. Umieszczone w studniach pompy głębinowe tłoczą wodę do stacji uzdatniania wody, gdzie podlega procesom uzdatniania.


Stacja uzdatniania wody
Woda pompowana z ujęć głębinowych systemem rurociągów doprowadzona jest do zbiornika kontaktowego, w którym zostaje poddana procesom napowietrzania oraz odgazowania. Ze zbiornika kontaktowego poprzez Pompownię II stopnia tłoczona jest na układ filtrów zamkniętych. uzdat Filtrowanie wody obywa się na układzie dwunastu podwójnych, zamkniętych filtrów ciśnieniowych. W każdym z tych filtrów znajduje się wielowarstwowe złoże filtracyjne (antracyt, piasek kwarcowy oraz piroluzyt) pozwalające na pełne usunięcie z wody związków żelaza, manganu oraz amoniaku. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w układ okresowej dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodowego, przygotowany do użycia w razie incydentalnych skażeń.

Zbiorniki wody czystej
Są one ostatnim elementem systemu uzdatniania wody na stacji wodociągowej "Las Gdański". Stanowią zabezpieczenie dostawy wody w chwilach największego na nią zapotrzebowania w ciągu doby.

pomp3 Pompownia III stopnia
Pompownia III stopnia jest ostatnim elementem technologicznym stacji wodociągowej. Zadaniem pomp III stopnia jest wtłoczenie wody do dwóch magistral  zasilających miejską sieć wodociągową, Przed wtłoczeniem wody do sieci woda dezynfekowana jest promieniami UV. Pozwala to na rezygnację ze stałego chlorowania wody   podawanej do miasta. Tym samym następuje znaczna poprawa smaku wody nie zmieniając jej składu i wartości. Wizytując nasze obiekty Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nie zawahał się przed wypiciem szklaneczki wody z ujęcia na "Lesie Gdańskim". prezydent W obrębie stacji wodociągowej "Las Gdański" znajdują się publiczne punkty czerpalne. W jednym z nich jest woda uzdatniona, a w drugim znajduje się woda surowa pompowana bezpośrednio ze studni kredowej 4 Mz. Punkty te cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Bydgoszczy.


hydrof HYDROFORNIE I PRZEPOMPOWNIE WODY
Istnienie dużych różnic wysokościowych (wahających się do 50m) pomiędzy różnymi dzielnicami miasta, a ujęciami wody wymusza stosowanie rozwiązań umożliwiających regulację ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej.
Najważniejszym takim obiektem jest przepompownia zlokalizowana przy ulicy Filareckiej. Zapewnia ona dostarczanie wody pod odpowiednim ciśnieniem dla wysoko położonych dzielnic miasta, takich jak: Wyżyny, Szwederowo, Kapuściska i Błonie. Do innych ważnych obiektów podnoszących ciśnienie należy hydrofornia przy ulicy Smukalskiej, podnosząca ciśnienie wody dla dzielnicy Piaski, oraz hydrofornia przy ulicy Linowej, podnosząca ciśnienie wody dla górnego tarasu dzielnicy Osowa Góra.
W eksploatacji znajduje się również sieć hydroforni osiedlowych zaopatrujących w wodę o odpowiednim ciśnieniu budynki powyżej piątej kondygnacji.