Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Kolejny kontrakt podpisany!

 
IMG 0872Bydgoski pionierski projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”, który dzięki swej innowacyjności i kompleksowości zyskał dofinansowanie Unii Europejskiej  oraz uznanie nie tylko środowisk branżowych w kraju, doczekał się kolejnego - ostatniego etapu realizacji. Nie tak dawno - w czerwcu br. podpisano w naszej Spółce kontrakty z wykonawcami prac w zakresie renowacji i czyszczenia istniejących kanałów deszczowych, a wczoraj po południu podpisany został kontrakt na realizację etapu obejmującego budowę i przebudowę sieci.
Kontrakt wart jest 234 miliony złotych brutto. Wykonawcami zadania są IDS-BUD S.A. z Warszawy oraz DIM Construction Sp. z o.o. Prace mają być zakończone do końca 2020 r. 

W ramach realizacji projektu zostaną zbudowane kanały deszczowe o długości ok.19 km, powstanie 71 zbiorników retencyjnych, 28 oczyszczalni wód opadowychy i roztopowych oraz wyloty do odbiorników. Projekt przewiduje ponadto budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych oraz przebudowę kanałów deszczowych.
Celem bydgoskiego projektu jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych. Opracowany w MWiK projekt bydgoskiej modernizacji deszczówki  jest obecnie jedynym projektem w Polsce, który analizuje i rozwiązuje problemy funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej w skali całego miasta - podkreślał podczas wczorajszej uroczystości Prezes MWiK Stanisław Drzewiecki.
Efektem prac ma być umożliwienie retencjonowania wody i regulacja jej wykorzystania, a tym samym również zmniejszenie podtopień budynków i zalewania ulic. Realizacja projektu znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w rejonach szczególnie zagrożonych dotąd podtopieniami czy zalaniami. By uzyskać efekt - nie wystarczą jednak działania inwestycyjne - podkreślał Prezes MWiK. Potrzebna jest także zmiana mentalności i działania związane z nową filozofią zagospodarowania przestrzennego . Projekt ma przynieść zatem również zmianę dotychczasowego  myślenia - nie wszystka woda z nawalnego deszczu musi trafić do kanalizacji deszczowej. Tę wodę można i trzeba wtórnie wykorzystać. Tylko trzeba to wcześniej dokładnie zaplanować w przestrzeni. Stąd m.in. Katalog rozwiązań zielono-niebieskich zawierający praktyczne propozycje wykorzystania wody deszczowej. Stąd również prowadzone przez MWiK działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców: kampanie informacyjno-edukacyjne, np. program Woda Bydgoska, konferencje, a także działania plenerowe dla mieszkańców związane z wodą, by wymienić tylko zawody pływackie na otwartej rzece.