Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

120 lat minęło... jak jeden dzień

jubileuszA nawet 121 lat. Pandemia sporo namieszała w naszych planach również tych zawodowych. Z rocznym opóźnieniem, podzieleni na cztery grupy świętowaliśmy nasz Jubileusz 120lecia Bydgoskich Wodociągów i Kanalizacji. Za nami lata pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Pracy, której efektem jest m. in. uporządkowany i kompletny system gospodarki wodno-ściekowej, doskonałej jakości woda w kranach u każdego mieszkańca, prawie 100% dostęp bydgoszczan do sieci wodociągowej i ok. 99% dostęp do sieci kanalizacyjnej. Przez te 120 lat nasza sieć zarówno wodociągowa, jak i kanalizacyjna rozrosła się czterdziestu kilku km do ponad 1000 km, pola irygacyjne, które pełniły rolę pierwszej oczyszczalni ścieków bytowych zastąpiła nowoczesna Oczyszczalnia Ścieków w Fordonie, której integralną częścią jest Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów. Bydgoszczanie nie muszą już martwić się niedostatkiem wody w kranach, bo otrzymują ją z dwóch źródeł. I jest to woda doskonałej jakości. Możliwe jest to dzięki modernizacji stacji uzdatniania wody na Czyżkówku, budowie stawów infiltracyjnych, które pełnią role nie tylko naturalnej infiltracji, ale również zbiorników retencyjnych, które w razie zanieczyszczenia rzeki, mogą zatrzymać wodę i podawać ją do mieszkańców jeszcze przez ok 40 dni.

W ostatnich latach przywróciliśmy miastu rzekę Brdę i kanał Bydgoski. Dzięki bagrowaniu z ich dna usunęliśmy ok 100 tys. m3 osadów, w tym również tych niebezpiecznych. Rzeka na nowo stała się miejscem, w którym odbywają się jedyne w kraju zawody pływackie na otwartej rzece w obrębie miasta. Te wszystkie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie ogromna pomoc finansowa płynąca z Unii Europejskiej. W ramach dwóch projektów – Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny i Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II Bydgoskie Wodociągi otrzymały wsparcie z UE w wysokości 520 mln zł przy łącznej wartości projektów 1.041 mln zł. Co przed nami? Przed nami wiele nowych planów i inwestycji. W pierwszej kolejności uporządkujemy system kanalizacji deszczowej w mieście by żadna ulewa nie była nam już straszna, a zdjęcia zalanych ulic przeszły do historii. Będziemy też robić wszystko by łagodzić skutki zmian klimatycznych, a nasze miasto stało się „gąbką” z prawdziwego zdarzenia, która chłonie opady atmosferyczne, retencjonuje je i w odpowiednim momencie pozwala z nich korzystać.

Naszym mieszkańcom dziękujemy za zaufanie, słowa wsparcia, zrozumienie, którym przez wiele ostatnich lat nas obdarzali. Zarówno im, jak i sobie samym życzymy kolejnych lat intensywnego rozwoju i doskonalenia się.

Dla wszystkich ciekawych początków naszych wodociągów zamieszczamy krótki film, który jest podróżą w przeszłość i pokazuje najważniejsze wydarzenia w historii Bydgoskich Wodociągów i Kanalizacji.