Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Ścieki płyną od sąsiadów

 Ponad 40 tys. m sześć. ścieków w ciągu roku trafi do kanalizacji miejskiej w Bydgoszczy z Gminy Sicienko. To efekt porozumienia podpisanego pomiędzy wójtem gminy, a bydgoskimi Wodociągami. W środę (27.02) pierwsze ścieki gminne spłynęły do bydgoskiej sieci i trafiły do oczyszczalni.

  Gmina Sicienko wcześniej przygotowała niezbędną infrastrukturę na swoim terenie, w tym m.in. kanalizację sanitarną z miejscowości Osówiec – do granic Bydgoszczy. Z kolei Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy w roku ubiegłym rozbudowały m.in. kolektor sanitarny w ciągu ulicy Kolbego. Zaistniała zatem możliwość współpracy, o której obie strony mówiły już od dawna – możliwy stał się odbiór ścieków komunalnych z gminy i ich przejęcie przez system kanalizacyjny w Bydgoszczy.

  Szybki finał rozmów wymusiła niejako konieczność  przebudowy przepompowni ścieków w Dąbrówce Nowej, związanej  ze zmianą  kierunku przepływu ścieków  i skierowanie ich poprzez nowy kolektor sanitarny w Osówcu. Władze Gminy stanęły przed koniecznością pierwszego zrzutu ścieków do Bydgoszczy jeszcze w lutym, a dokładnie w przedostatnim dniu miesiąca. Prace modernizacyjne wykonane przez MWiK w minionych latach w ramach dwóch dużych programów inwestycyjnych BSWiK oraz BSWiK II sprawiły, że bydgoska spółka była w stanie szybko sprostać oczekiwaniom gminy. Z wyliczeń wynika, że system kanalizacyjny w Bydgoszczy przyjmie w ciągu roku blisko 42 tys. m sześć. ścieków, głównie z takich miejscowości jak Strzelewo, Kamieniec, Dąbrówka Nowa i Osówiec. Po przyłączeniu nowych dostawców – ta wielkość ścieków może jeszcze wzrosnąć.

  To wspólne przedsięwzięcie w gminie rozwiązuje problem gospodarki ściekowej, a bydgoskiej spółce pozwoli jeszcze bardziej racjonalnie wykorzystać pracę urządzeń, a tym samym obniżyć też koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy. Stwarza też możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów od nowych odbiorców usług, co jest jednym z ważniejszych zadań w nowej strategii MWiK, wdrażanej na lata 2013-2017.