Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Wydarzenia

Biuro Obsługi Klienta

O nas

Infrastruktura

Projekty Unijne

Bydgoska retencja na krajowym forum

Za nami już dwudniowa konferencja naukowej pn. Bydgoska retencja +2050 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych – doświadczenia bydgoskie”.

Przedstawiciele firm wodociągowych, naukowcy, reprezentanci instytucji państwowych, w tym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, a także samorządowcy miast – łącznie ponad 140 osób - dyskutują o konieczności zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na bazie nowatorskiego projektu opracowanego przez bydgoskie Wodociągi, który otrzymał dofinansowanie unijne na realizację.

Celem bydgoskiego projektu jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych. Efektem realizacji prac ma być umożliwienie retencjonowania wody i regulacja jej wykorzystania, a tym samym również zmniejszenie podtopień budynków i zalewania ulic. Ten projekt ma przynieść również zmianę dotychczasowego  myślenia - nie wszystka woda z nawalnego deszczu musi trafić do kanalizacji deszczowej. Ideą jest, by miasto było bardziej odporne na zmiany klimatu i funkcjonowało jak „gąbka”, akumulując wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.Stąd m.in. katalog rozwiązań zielono-niebieskich i strategia ich stosowania jako dopełnienie infrastruktury technicznej.

Swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia projektu inwestycyjnego oraz pozyskiwania środków unijnych na jego realizację bydgoskie Wodociągi podzielą się na konferencji.